LSG Group

Certifikace ISO 9001:2001

Základní strategií naší společnosti je spokojenost našich obchodních partnerů a zákazníků v oblasti ICT služeb, spokojenost zaměstnanců a prosperita firmy.

V zájmu udržení a zlepšení získané pozice na tuzemském trhu se společnost rozhodla zavést, udržovat a neustále zlepšovat integrovaný systém řízení jakosti ve shodě s mezinárodním standardem ISO 9001:2000 a s plným vědomím své odpovědnosti přijímá vedení společnosti následující strategické záměry, při jejichž realizaci se bude opírat o spolupráci a tvůrčí schopnosti svých zaměstnanců.


Politika jakosti:


| Dodržovat platnou legislativu ve všech oborech naší činnosti.

| Zajistit trvalou spokojenost zákazníků poskytováním produktů a služeb za konkurenceschopné ceny v požadované jakosti, rozsahu a čase.

| Vybavovat firmu nejmodernějšími technologiemi, aby zákazníkům byly poskytovány služby kvalitativně srovnatelné se špičkou v našem oboru.

| Princip neustálého zlepšování firemních procesů naplňovat formou týmové spolupráce tak, aby do ní byl zapojen co nejširší počet zaměstnanců. Motivovat všechny zaměstnance k profesnímu růstu a podporovat jejich individuální uplatnění.

| S veřejností budovat korektní vztahy. Zkvalitňovat komunikaci a spolupráci s příslušnými úřady státní správy a veřejností za účelem co nejširšího seznámení s touto politikou a jejím naplňováním.


Při realizaci Politiky jakosti a environmentu upřesňované do hodnotitelných cílů očekává vedení společnosti od každého zaměstnance důsledné a přesné dodržování postupů stanovených dokumentací integrovaného systému QMS a EMS, vysokou odpovědnost za jakost vlastní práce spočívající v předcházení chybám a důslednou samokontrolu výsledků práce před jejich předáním spolupracovníkům nebo zákazníkům.

 zpět | tisk | přidat k oblíbeným

| | |
© Copyright LSG Systems s.r.o. 1999-2009. All rights reserved. Created by LSG Production. Člen holdingu Atrhur & Rawlings.