LSG Group

Pravidelný roční servis EZS

Uživatel by měl pravidelně kontrolovat základní funkčnost zařízení. Pro zařízení stupně 1 se doporučuje perioda min. 1x za 6 měsíců, pro stupeň 2 alespoň 1x za 3 měsíce. Způsob základního testování předvede dodavatel uživateli při zaškolení obsluhy. Následné provádění zkoušek potvrzuje uživatel do provozní knihy .

Kromě uživatelského testování by měl být systém periodicky testován odborným dodavatelem, případně subjektem provádějícím servis. Tento subjekt musí mít registrovanou živnost stejného druhu jako dodavatel . Pro stupeň 1 se doporučuje perioda 2 roky, pro stupeň 2 perioda 1 rok. Odpovědnost za objednání periodické odborné kontroly nese objednatel. Dodavateli se však doporučuje uzavřít při předání díla dohodu o pravidelném provádění placených periodických kontrol.

Při odborné periodické kontrole by dodavatel měl provést úplnou kontrolu systému obdobně jako je tomu při zkoušení a předání zařízení. Záznam z výsledku kontroly se zapisuje do provozní knihy. Za správu provozní knihy odpovídá objednatel.

Pro další dotazy volejte naši zákaznickou linku tel.: 245 004 000

 zpět | tisk | přidat k oblíbeným

| | |
© Copyright LSG Systems s.r.o. 1999-2009. All rights reserved. Created by LSG Production. Člen holdingu Atrhur & Rawlings.