LSG Group

Slovníček pojmů

  • Firewall - prvek v síti zajišťující bezpečnost privátní sítě před neoprávněným přístupem z veřejné sítě
  • FXO - jedná se o port, který se připojuje k analogové lince PSTN (veřejné telefonní sítě) nebo k analogové lince z PBX (pobočkové ústředny)
  • FXS - jedná se o port, do kterého se připojuje klasický analogový telefon. Gateway - brána mezi různými sítěmi
  • NAT - mechanismus umožňující redukci potřebného množství jedinečných IP adres. Umožňuje připojení do Internetu síť, která nemá unikátní IP adresy, jejich překladem do takových adres
  • PBX - analogová pobočková ústředna Peer to peer - přímá komunikace mezi síťovými zařízeními (bez potřeby serveru nebo jiného host systému)
  • PSTN - veřejná telefonní síť
  • Switch - síťový rozbočovač umožňující zapojit více Ethernetových zařízení
  • VPN - privátní virtuální síť, která umožňuje bezpečný přenos IP paketů po veřejné TCP/IP síti kódováním veškeré komunikace mezi koncovými uzly

 zpět | tisk | přidat k oblíbeným

| | |
© Copyright LSG Systems s.r.o. 1999-2009. All rights reserved. Created by LSG Production. Člen holdingu Atrhur & Rawlings.