LSG Group

Telefonní systém 3CX pro Windows

Telefonní systém 3CX pro Windows je IP PBX na bázi software a nahrazuje tradiční hardwarové či automatické pobočkové ústředny. IP PBX od společnosti 3CX byl vyvinut specificky pro Microsoft Windows a je založen na využití standardu SIP – snadněji se tedy spravuje a umožňuje uživateli používat jakýkoli telefon na bázi SIP (softwarový nebo hardwarový). IP PBX / PABX na bázi software nabízí četné výhody:

 • Nevyžaduje zvláštní telefonní rozvody – využívá počítačovou síť

 • Snadná instalace a správa prostřednictvím webového konfiguračního rozhraní

 • IP PBX na bázi software je mnohem levnější než hardwarové či automatické pobočkové ústředny

 • Zaměstnanci mohou měnit kanceláře bez nutnosti provádět jakékoli změny v rozvodech nebo konfiguraci IP PBX

 • Vyberte si z nabídky mnoha hardwarových telefonů na bázi SIP, místo abyste se vázali na jednoho dodavatele

 • Přijímejte hovory nebo telefonujte prostřednictvím standardní linky PSTN pomocí bran VOIP

 • Snižte náklady na volání pomocí kterékoli služby SIP VOIP nebo WAN


 • Rozviňte své komunikace díky Telefonickému systému 3CX pro Windows – jde o IP PBX, která zcela nahradí patentované PBX, podporuje standardní SIP telefony, VOIP služby a tradiční telefonní linky PSTN. Telefonický systém 3CX je mnohem levnější než tradiční PBX a dokáže zásadním způsobem snížit náklady na hovorné díky použití poskytovatele služeb VOIP. Správa z webu usnadňuje řízení telefonického systému. Telefonický systém 3CX eliminuje síť s telefonickým vedením a umožňuje uživatelům být ve spojení jen po zvednutí telefonu. Zásadní funkce:

  • Kompletní telefonický systém: Poskytuje přepojování hovorů, směrování a čekání

  • Pořizovací náklady jsou výrazně nižší než u tradičních hardwarových PBX

  • Rozšiřitelnost – Neomezené množství linek a přípojů. Nepotřebujete žádné drahé rozšiřovací moduly!

  • Webová konfigurace a ukazatel stavu – Snadné řízení telefonického systému!

  • Sjednocené zprávy: Přijímání hlasové pošty přes e-mail

  • Automatické přiřazování (např. 1 pro obchod, 2 pro podporu, atd.)

  • Snižuje náklady na dálkové a vnitropodnikové hovory

  • Už žádné drahé telefony pro konkrétní systém: Používejte standardní SIP telefony

  • Zbavte se telefonických kabelů a usnadněte stěhování kanceláří


  Informace o systému

  | Kompletní informace v PDF

  Popis protokolu SIP

  | Informace o telefonním systému IP PBX / VOIP / SIP – odpovědi na časté dotazy

  Telefonní systém IP PBX nebo VOIP nahrazuje značkovou pobočkovou ústřednu nebo telefonní systém a poskytuje zaměstnancům číslo telefonní linky, možnost konferenčních volání, přenášení a volání spolupracovníkům. Místo tradiční telefonní sítě jsou veškerá data přenášena v datových paketech prostřednictvím datové sítě. V případě použití brány VOIP můžete připojit stávající telefonní linky k pobočkové ústředně IP PBX a volat a přijímat volání prostřednictvím běžné linky PSTN. Firmy a podniky stále častěji přecházejí z tradičních telefonních systémů / pobočkových ústředen na telefonní systém VOIP / IP PBX: prodej vybavení pro IP telefonii se každý rok zvyšuje o více než 50 % a očekává se, že na konci roku 2007 dosáhne 15 miliard dolarů ročně.

  | Jaké různé typy KODEKŮ jsou obsaženy?

  Kodek provádí konverzi analogového signálu na digitální signál pro přenos po datové síti. Dnes se používají následující kodeky

  • GSM - 13 Kb/s (full rate), velikost obrazu 20 ms
  • iLBC - 15 Kb/s, 20 ms velikost obrazu: 13,3 Kb/s, velikost obrazu 30 ms
  • ITU G.711 - 64 Kb/s, založeno na vzorkách. Také známý jako alaw/ulaw
  • ITU G.722 - 48/56/64 Kb/s
  • ITU G.723.1 – 5,3/6,3 Kb/s, velikost obrazu 30 ms
  • ITU G.726 - 16/24/32/40 Kb/s
  • ITU G.728 - 16 Kb/s
  • ITU G.729 - 8 Kb/s, velikost obrazu 10 ms
  • Speex – 2,15 až 44,2 Kb/s
  • LPC10 – 2,5 Kb/s
  • DoD CELP – 4,8 Kb/s

  | Co to znamená ENUM?

  ENUM znamená Telephone Number Mapping (mapování telefonních čísel). Pod touto zkratkou se skrývá skvělá myšlenka: být k zastižení kdekoli na světě pomocí stejného čísla – a s využitím té nejlepší a nejlevnější trasy. ENUM vezme telefonní číslo a spojí je s internetovou adresou, která je publikována v systému DNS. Vlastník čísla ENUM tak může určit, kam má být hovor směrován zadáním DNS. Navíc pro různé typy hovorů je možné definovat různé trasy – můžete například nadefinovat odlišnou trasu v případě, že volané číslo je fax. ENUM nevyžaduje podporu telefonu volaného.

  Číslo ENUM je možné registrovat podobně jako doménu. V současnosti to mnozí registrátoři a poskytovatelé VOIP nabízejí jako bezplatnou službu.

  ENUM je nový standard a ještě není příliš rozšířen. Již nyní se ale zdá, že se stane další revolucí v komunikacích a osobní mobilitě.

  | Jak funguje FAX v prostředí VOIP?

  FAX byl zkonstruován pro analogové sítě a se sítěmi VOIP nespolupracuje dobře. Důvodem je to, že FAXOVÁ komunikace používá signál jinak než běžná hlasová komunikace.

  Když technologie VOIP digitalizují a komprimují analogovou hlasovou komunikaci, je optimalizována pro HLAS, a ne pro FAX. Proto když faxový přístroj připojíte pomocí adaptéru ATA k síti VOIP, bude fungovat, ale při faxovém přenosu se pravděpodobně vyskytnou problémy. Pokud to tak musíte provést, ujistěte se, že používáte kodek G 711, který má minimální kompresi.

  Pokud jde o fax, máte následující možnosti:

  • Nejsnadnějším způsobem je zapojit faxový přístroj přímo do existující analogové telefonní linky a úplně vaše prostředí VOIP překlenout.
  • Nahraďte faxový přístroj poskytovatelem faxových služeb. Takových poskytovatelů existuje mnoho a za své služby účtují velmi nízké měsíční poplatky (nižší než poplatky za telefonní linku).
  • Implementujte protokol T38, který se neobejde bez kompatibilní brány a kompatibilního faxového přístroje, faxové karty nebo faxového software.


  | Co to je H323?

  H323 je sada standardů od ITU-T, která definuje sadu protokolů pro zajištění zvukové a obrazové komunikace po počítačové síti.

  H323 je relativně starý protokol a v současné době jej nahrazuje SIP – Session Initiation Protocol. Jednou z výhod protokolu SIP je, že je mnohem jednodušší a připomíná protokoly HTTP / SMTP.

  Většina zařízení VOIP proto dnes využívá standard SIP. Starší zařízení VOIP však využívají H 323.

  | Jaké výhody má IP PBX?

  • Mnohem snadněji se instaluje a konfiguruje, než klasický telefonní systém
  • Díky webovému konfiguračnímu rozhraní se snadněji spravuje
  • Nejsou zapotřebí zvláštní telefonní kabely
  • Umožňuje uživatelům zapojit si telefon za provozu kdekoli v kanceláři – uživatelé prostě vezmou svůj telefon, zapojí jej do nejbližšího ethernetového portu a mají své existující číslo!
  • Umožňuje snadný roaming – díky vlastnostem protokolu SIP mohou být hovory směrovány kamkoli na světě
  • Díky využití Internetu významné snížení nákladů
  • Standard SIP eliminuje použití klasických drahých telefonů
  • Přizpůsobitelný
  • Lepší systém hlášení
  • Lepší přehled o stavu systému a o hovorech
  • Více výhod IP PBX


  | Co to je RTP - Real Time Transport Protocol?

  RTP je zkratka pro Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase), který definuje standardní formát paketů pro přenos zvuku a videa po internetu. Je definován v RFC 1889. Byl vyvinut pracovní skupinou pro audio a video přenos a poprvé byl publikován v roce 1996. RTP a RTCP jsou úzce spojeny – RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá pro zpětnou vazbu o kvalitě služby.

  | Co to je RTCP - Real Time Transport Protocol?

  RTCP znamená Real Time Transport Protocol (přenosový protokol v reálném čase) a je definován v RFC 3550. RTCP úzce spolupracuje s RTP. RTP zajišťuje přenos vlastních dat a RTCP se používá k zasílání kontrolních paketů účastníkům hovoru. Hlavní funkcí je poskytovat zpětnou vazbu o kvalitě služby RTP.

  | Co to je SIP - Session Initiation Protocol?

  SIP, což je zkratka Session Initiation Protocol (protokol pro inicializaci relací), je signální protokol telefonie IP, který se používá pro zahájení, modifikaci a ukončení telefonických hovorů VOIP. SIP vyvinula IETF a byl publikován jako RFC 3261.
  SIP popisuje komunikaci potřebnou pro zahájení telefonického hovoru. Podrobnosti jsou dále popsány v protokolu SDP.
  SIP se světem VOIP přehnal jako bouře. Protokol připomíná protokol HTTP, je na textové bázi a je velmi otevřený a flexibilní. Z tohoto důvodu prakticky nahradil standard H323.

  | Co znamenají výrazy FXS a FXO?

  FXS a FXO jsou názvy portů používaných analogovými telefonickými linkami (rovněž pod označením POTS (Plain Old Telephone Service - obyčejný telefon)
  FXS – port rozhraní Foreign eXchange Subscriber fyzicky zajišťuje analogovou linku předplatiteli. Jinými slovy se jedná o ‘zásuvku na zdi’, která přináší oznamovací tón, napájení z baterie a vyzváněcí napětí
  FXO – port rozhraní Foreign eXchange Office přijímá analogovou linku. Jedná se o zásuvku na telefonu nebo na faxu nebo zásuvky analogového telefonního systému. Tento port je zdrojem signálu přihlášení a odhlášení (uzavření smyčky). Vzhledem k tomu, že je port FXO připojen k zařízení, například k faxu nebo k telefonu, toto zařízení se často nazývá ‘zařízení FXO’.
  Porty FXO a FXS jsou vždy spárovány, tzn. podobně jako zásuvka/zástrčka.
  Není-li k dispozici pobočková ústředna (PBX), připojuje se telefon přímo k portu FXS přípojky telefonní společnosti.

  Pro další dotazy volejte naši zákaznickou linku tel.: 245 004 000

     zpět | tisk | přidat k oblíbeným

  | | |
  © Copyright LSG Systems s.r.o. 1999-2009. All rights reserved. Created by LSG Production. Člen holdingu Atrhur & Rawlings.